تجهیزات جانبی جهت نصب

تجهیزات جانبی جهت نصب

یکی از مواردی که در کارایی میکسرها یا فلو مِیکرهای مستغرق موثر است، نحوه نصب آنهاست.
شرکت سوما بدلیل سابقه تخصصی در بخش میکسر و تنوع مشتریان خود، سیستم های متنوعی با کارایی استثنایی جهت نصب محصولات خود در نظر گرفته است.
ساده ترین مورد سه پایه مخصوص است که در آن میکسر یا فلو مِیکر تثبیت میشود.

بخش دیگری از تجهیزات نصب که در فضاهای رو باز استفاده میشوند، بالابرها با امکان تثبت در زاویه 120 درجه هستند.
نوع EV3 ساده ترین نوع از این دسته بوده که برای نصب در دیواره مخازن روباز تا عمق 12 متر استفاده میشود. (عکس چپ)
نوع EV4 نوع دیگری از بالابر است که در مخازن سرپوشیده و به جهت نصب در سقف مخازن تا عمق 12 متر توصیه میگردد. (عکس وسط)
نوع EV5 نیز بالابر برقی شرکت سوماست که به منظور نصب در دیواره مخازن روباز تا عمق 12 متر توصیه شده است. (عکس راست)

Rekordmix-EV5
EV3
Rekordmix-EV3

بالابرهای خاص دیگری جهت سیستم های Biogas نظیر GDD ،MGD و کانالها نیز تولید و به بازار عرضه شده اند که توضیحات آنها در بخش کاتالوگ آمده است.

Rekordmix-GDD