معرفی مدل Optimix 2A(150 kg)

سری Optimix 2A (150/170 kg) این سری اجیتاتور یا میکسر مستغرق تا عمق 10 متر مادامیکه دمای سیال از 52 درجه سانتیگراد تجاوز نکند و pH سیال در محدوده 4.5 تا 8.2 باشد، مناسب است. آنها در مخازن سرپوشیده یا روباز، لاگونهای سرپوشیده یا روباز و یا حتی استفاده درکانتینر توصیه میشود.
این سری در دو مدل با مشخصات ذیل ارایه میشود. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود).

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثر ماده خشک(%)
2A 30-710
3
710
23
380
150
2
8
2A 40-950
4
950
13
380
150
2
8
2A 90-280
9
280
74
750
170
2
12
2A 90-380
9
380
52
580
170
2
12