معرفی مدل Optimix 2A(190 kg)

سری Optimix 2A (190 kg) این سری اجیتاتور یا میکسر مستغرق تا عمق 10 متر مادامیکه دمای سیال از 52 درجه سانتیگراد تجاوز نکند و pH سیال در محدوده 4.5 تا 8.2 باشد، مناسب است. آنها در مخازن سرپوشیده یا روباز، لاگونهای سرپوشیده یا روباز و یا حتی استفاده درکانتینر توصیه میشود.
این سری در دو مدل با مشخصات ذیل ارایه میشود. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود).

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
2A 135-280
13.5
280
93
800
190
1 12
2A 135-380
13.5
380
64
620
190 1 12