معرفی مدل Optimix 2A (75 Kg)

این سری اجیتاتور یا میکسر مستغرق با بدنه استینلس استیل تا عمق 10 متر مادامیکه دمای سیال از 55 درجه سانتیگراد تجاوز نکند و pH سیال در محدوده 4.5 تا 8.2 باشد، مناسب است. آنها در مخازن سرپوشیده یا روباز، لاگونهای سرپوشیده یا روباز و یا حتی استفاده در کانتینر توصیه میشود.
این سری در دو مدل با مشخصات ذیل ارایه میشود. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود).

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثر ماده خشک(%)
2A 8-720
0.8
720
5.5
230
75
2
8
2A 15-720
1.5
720
13
320
75
2
8
2A 22-720
2.2
720
21
380
75
2
8