معرفی مدل Optimix 2G (150 kg)

این سری اجیتاتور یا میکسر مستغرق تا عمق 10 متر مادامیکه دمای سیال از 55 درجه سانتیگراد تجاوز نکند و pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.2 باشد، مناسب است. آنها در مخازن سر پوشیده یا روباز و لاگونهای سرپوشیده یا روباز و یا حتی استفاده در کانتینر توصیه میشود.
این سری در پنج مدل با مشخصات ذیل ارایه میشود. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود).

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
2G 30-710
3
710
23
380
150
2
8
2G 40-950
4
950
13
310
150
2
8