معرفی مدل Optimix 2G (200 kg)

این سری اجیتاتور یا میکسر مستغرق تا عمق 10 متر مادامیکه دمای سیال از 55 درجه سانتیگراد تجاوز نکند و pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.2 باشد، مناسب است. آنها در مخازن سرپوشیده یا روباز و لاگونهای سرپوشیده یا روباز و یا حتی استفاده درکانتینر توصیه میشود. مدل میکسر دور پایین، 75 دور در دقیقه، با قطر 1400 میلیمتر بعنوان فلو مِیکر شناخته می شود.
این سری در سه مدل با مشخصات ذیل ارایه میشود. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود).

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
2G 55-75
5.5
75
150
1400
200
2
12
2G 90-75
9
75
150
1400
200
2
12
2G 150-275
15
275
119
850
200
2
12