معرفی مدل Optimix 3A

این سری اجیتاتور یا میکسر مستغرق تا عمق 10 متر مادامیکه دمای سیال از 55 درجه سانتیگراد تجاوز نکند و pH سیال در محدوده 5.5 تا 8.2 باشد، مناسب است. آنها در مخازن سر پوشیده یا روباز و لاگونهای سرپوشیده یا روباز توصیه میشود. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود).

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
3A 250-270
25
270
134
900
260
2
12