میکسرهای Giantmix سری AMT

سری Giantmix AMT به دو شاخه AMT LL(3,5) و AMT SL(6,7) تقسیم شده و هر شاخه دو زیر شاخه دارد. زمانیکه قدرت بالایی در مخازن بزرگ مورد نیازاست از Giantmix AMT استفاده می شود.
سری AMT LL(3,5) در این سری قابلیت جابجایی عمودی به میزان 30 درجه و قابلیت جابجایی افقی به میزان 20 درجه برای میکسر فراهم شده به همین دلیل در دیواره مخزن نصب میشوند. پروانه میکسر تا عمق حداکثر 6 متری از سطح سیال به راحتی کار میکند. طول شفت پروانه در ابعاد 4 و 6 متر تولید شده و علاوه بر لاگونهای سر پوشیده در مخازن سر پوشیده بتنی که pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.5 میباشد از آن استفاده می‌شود.

سری AMT SL(6,7) در این سری قابلیت جابجایی عمودی به میزان 30 درجه و قابلیت جابجایی افقی به میزان 25 درجه برای میکسر فراهم شده به همین دلیل در دیواره مخزن نصب میشوند. پروانه میکسر تا عمق حداکثر 6 متری از سطح سیال به راحتی کار میکند. طول شفت پروانه در ابعاد متر تولید شده و علاوه بر لاگونهای سرپوشیده در مخازن سرپوشیده بتنی که pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.5 میباشد از آن استفاده می‌شود.

مشخصات کلی میکسر های سری AMT در جدول ذیل آمده است. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود)

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
AMT3 110-135 11 135 90 1050 1300 2,1* 14
AMT5 115-135 18.5 135 135 1200 1300 2,1* 14
AMT6 220-270 22 270 85 780 1400 2,1* 14
AMT7 280-270 28 270 109 850 1400 2,1* 14

1* در داخل مخزن کلاس حفاظتی از نوع 1 و در خارج آن کلاس حفاطتی از نوع 2 میباشد.