میکسرهای Giantmix سری AMX

سری Giantmix AMX به دو شاخه AMX و AMX Top تقسیم شده و هرشاخه سه زیر شاخه دارد و زمانیکه درصد مواد خشک داخل مخلوط دو فازی بالاست از Giantmix AMX استفاده می شود.
در سری AMX قابلیت جابجایی عمودی به میزان 30 درجه و قابلیت جابجایی افقی به میزان 25 درجه برای میکسر فراهم شده به همین دلیل در دیواره مخزن نصب میشوند. پروانه میکسر تا عمق حداکثر 6 متری از سطح سیال به راحتی کار میکند. طول شفت پروانه در ابعاد 4، 5 و 6 متر تولید شده و علاوه بر لاگونهای سرپوشیده در مخازن سر پوشیده بتنی که pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.5 میباشد از این سری استفاده می‌شود.

سری AMX Top شبیه AMX میباشد با این تفاوت که قابلیت حرکت افقی ندارد و در قسمت فوقانی مخازن بتنی قابل نصب است. شفت پروانه به طول 4، 5 و 6 متر تولید شده و تنها در مخازن بتنی سر پوشیده که pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.5 باشد از آن استفاده می‌شود.

مشخصات کلی میکسرهای سری AMX در جدول ذیل آمده است. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود)

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
AMX4 150-80 15 82 412 1600 1800 2,1* 16
AMX5 150-80 18.5 82 412 1600 1800 2,1* 16
AMX6 220-80 22 82 412 1600 1800 2,1* 16

1* در داخل مخزن کلاس حفاظتی از نوع 1 و درخارج آن کلاس حفاطتی ازنوع 2 میباشد