میکسرهای Giantmix سری BG

سری Giantmix BG2 در سه مدل تولید شده و در مخازن رو باز و سر پوشیده یا لاگون های روباز و سرپوشیده که pH سیال در محدوده 6.2 تا 8.5 میباشد از سری BG2 استفاده می‌شود. ضمن آنکه شفت پروانه در طول های 3 و 7 متر تولید می شود.

مشخصات کلی میکسر های سری BG2 در جدول ذیل آمده است. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود)

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
BG2 100-280 10 280 74 750 280 2,1* 12
BG2 100-380 10 380 48 560 280 2,1* 12
BG2 40-180 4 180 42 700 300 2,1* 12

1* در داخل مخزن کلاس حفاظتی از نوع 1 و در خارج آن کلاس حفاطتی از نوع 2 میباشد.