میکسرهای Giantmix سری FT

سری Giantmix FT به دو شاخه FT Top, FT و FT OY تقسیم شده و هرشاخه هفت زیر شاخه دارد.
سری FT، در این سری قابلیت جابجایی عمودی و افقی به میزان 30 درجه برای میکسر فراهم شده است و تا عمق 8 متری نسبت به سطح سیال نیز کار میکنند. شفت پروانه به طول 4، 5، 5.5 و 6 متر تولید شده و علاوه بر لاگونهای سرپوشیده در مخازن بتنی و فولادی که pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.2 میباشد از این سری استفاده می‌شود.


سری FT Top شبیه FT میباشد با این تفاوت که قابلیت حرکت افقی و عمودی ندارد و در قسمت فوقانی مخازن بتنی قابل نصب است. شفت پروانه به طول 4، 5، 5.5 و 6 متر تولید شده و تنها در مخازن بتنی سرپوشیده که pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.2 باشد استفاده می‌شود.

مشخصات کلی میکسر های سری FT در جدول ذیل آمده است. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود)

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
FT1 75-200 7.5 200 85 850 850 2,1* 14
FT3 110-275 11 275 95 800 850 2,1* 14
FT4 150-275 15 275 119 850 850 2,1* 14
FT4 150-400 15 400 84 860 850 2,1* 14
FT5 185-275 18.5 275 132 880 850 2,1* 14
FT5 185-400 18.5 400 94 700 850 2,1* 14
FT6 220-400 22 400 115 750 850 2,1* 14

1* در داخل مخزن کلاس حفاظتی از نوع 1 و درخارج آن کلاس حفاطتی از نوع 2 میباشد.

سری FT‌ OY در واقع نوع تغییر یافته مدلهای فوق جهت استفاده از نیروی محرک تراکتور بجای الکتروموتور است که بدلیل سنتی بودن کشاورزی در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.