پروژه ها

در طول 60 سال گذشته بیش از ده ها هزار میکسر و اجیتاتور این شرکت در اقصی نقاط دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. در تصویر زیر گستره صادرات این شرکت نشان داده شده است. صادرات این شرکت در سال 2020 به مرز 40 میلیون یورو رسید. محصولات این شرکت تاکنون در پتروشیمی مارون، پالایشگاه اصفهان، سد سرنی، تصفیه خانه فاضلاب صدرا و فولاد بوتیا مورد استفاده قرار گرفته اند. ضمنا این برند در لیست AVL وزارت نفت قرار دارد.