معرفی مدل Optimix 2G (170 kg)

این سری اجیتاتور یا میکسر مستغرق تا عمق 10 متر مادامیکه دمای سیال از 55 درجه سانتیگراد تجاوز نکند و pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.2 باشد، مناسب است. آنها در مخازن سر پوشیده یا روباز و لاگونهای سرپوشیده یا روباز و یا حتی استفاده در کانتینر توصیه میشود.
این سری در پنج مدل با مشخصات ذیل ارایه میشود. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود).

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
2G 40-180
4
180
44
700
170
2
12
2G 40-250
4
250
38
620
170
2
12
2G 90-280
9
280
93
800
170
2
12
2G 90-380
9
380
52
580
170
2
12
2G 150-380
15
380
80
660
170
2
12