معرفی مدل Optimix ECO mobil

این سری میکسر یا اجیتاتور یا میکسر مستغرق تا عمق 3.5 متر مادامیکه دمای سیال از 55 درجه سانتیگراد تجاوز نکند و pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.2 باشد، مناسب است. آنها در مخازن و حوضچه هایی با دریچه فوقانی به عرض 35 تا 50 سانتیمتر و طول 60 تا 90 سانتیمتر توصیه میشود.


این سری در یک مدل با مشخصات ذیل ارایه میشود. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود).

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
ECO mobil
7.5
1450
23
300
195
10