میکسرهای Giantmix سری FR

سری Giantmix FR به سه شاخه FR SP, FR 30, FR stationary تقسیم شده و هرشاخه شش زیر شاخه دارد.
در سری FR 30، پروانه میکسر تا عمق حداکثر 1.5 متری از سطح سیال به راحتی کار میکند و در مواقعی که سطح سیال در مخزن تقریبا ثابت است، استفاده از این سری توصیه می‌شود. طول شفت پروانه در ابعاد 3 و 4 متر تولید می‌شود و در مخازن سر پوشیده بتنی یا فولادی که در آنها pH سیال در محدوده 5.5 تا 8.2 میباشد از سری FR 30 استفاده می گردد.

سری FR SP، در این سری قابلیت جابجایی عمودی به میزان 30 درجه و قابلیت جابجایی افقی به میزان 25 درجه برای میکسر فراهم شده است. پروانه میکسر تا عمق حداکثر 8 متری از سطح سیال به راحتی کار میکند. طول شفت پروانه در ابعاد 3 و 4 متر تولید شده و علاوه بر لاگونهای سرپوشیده در مخازن بتنی و فولادی که pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.2 میباشد از این سری استفاده می‌شود.

سری FR Stationary، در این سری طول شفت پروانه 2.5 و 3 متری تولید شده پروانه میکسر تا عمق حداکثر 6 متری از سطح سیال به راحتی کار میکند. این سری برخلاف سری‌های دیگر نه تنها در مخازن سر پوشیده فولادی و بتنی قابل استفاده است بلکه در مخازن و حوضچه های روباز نیز به راحتی استفاده می‌شود. زمانیکه pH سیال در محدوده 6.5 تا 8.2 میباشد از این سری استفاده می گردد.


مشخصات کلی میکسر های سری FR در جدول ذیل آمده است. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود)

مدل
توان (kW)
دور (rpm)
نرخ پمپاژ (m3/min)
قطرپروانه (mm)
وزن (kg)
EX-Zone
حداکثرماده خشک(%)
FR1 75-200 7.5 200 85 850 650 2,1* 14
FR3 110-275 11 275 95 800 650 2,1* 14
FR4 150-275 15 275 119 850 650 2,1* 14
FR4 135-400 13.5 400 84 660 650 1 14
FR4 150-400 15 400 84 660 650 2,1* 14
FR5 185-400 18.5 400 94 700 650 2,1* 14

1* در داخل مخزن کلاس حفاظتی از نوع 1 و درخارج آن کلاس حفاطتی از نوع 2 میباشد.